Nem ad több bátorító jó tanácsot.
Nem ír több vigasztaló levelet.
Nem erősít már testvért, jó barátot.
Ha kérdezünk, nincsen már felelet.

A szolgálat ezervirágú, boldog,
gyönyörű útja örök célhoz ért.
Az Úr minden köteléket eloldott.
Hála örömökért és könnyekért!

Ha valakit a vándorúton egyre
bátorít a „Ne félj, veled vagyok!
Nem hagylak el!” – vissza mitől rettenne,
ha rá fájdalmak közt is fény ragyog!

S ő ezt suttogta el halálos ágyán,
drága örökségül ezt hagyta itt:
„Ne félj, veled vagyok! Nem maradsz árván!”
Töröljük le a búcsú könnyeit!

Köszönjük meg az értünk napról-napra
imára kulcsolt, szerető kezet!
S áldjuk Urunkat, ki őt nekünk adta,
s akihez ő már hazaérkezett!

Gördits leDr. Potzner Irén

pszichopedagógus
pszichodráma csoportvezető
bibliodráma kiképző-szupervizor


Dr. Potzner Irén

tiszta és erős lélekkel, a mi Urunk Istenünk akaratából
2016. november 12-én
életének 69.
boldog házasságának 34. évében
indult hitünk szerint az Örökkévalóságba.

“…Isten próbára tette és magához méltónak találta…
Mint aranyat a kohóban, megvizsgálta és elfogadta…”
(Bölcs 3,5-6)IRÉN EMLÉKÉRE2016. december 9-én pénteken 15 órakor
a Felsővizivárosi Szt. Anna templomban
(Budapest I. Batthyány tér 7.)
Szentmise keretében adtunk hálát életéért
és kísétjük utolsó földi útján nyughelyére.

Szívükben őrzik:
Férje, fia
Meglepetésszínház
a bibliai rögtönzések színháza,
amelynek alapítója volt.
Pasaréti Szent Antal kórus
Barátai és mindazok akikhez közel állt.